TÂM TÌNH MỤC TỬ: Quý ông bà và anh chị em thân mến.....
XEM TIẾP +
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha: XIN ƠN HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO...
XEM TIẾP +
Bài đọc Chúa Nhật: Năm A
Ngày thường: Năm lẻ (1) -- GKPV 1
XEM TIẾP +

 

 

 

Tiệc Cao Niên
2017

 

Hội Tết Về Nguồn
2017

 

Ministry Fair
2016

 

Lễ Các Thánh Tử Đạo
Việt Nam 2016