KHÔN & DẠI DƯỚI ÁNH SÁNG LỜI CHÚA: Anh chi em thân mên ...
XEM TIẾP +
Ý chung: Cầu cho những người già cả, những người bị gạt ra bên lề xã hội,...
XEM TIẾP +
Bài đọc Chúa Nhật: Năm C
Ngày thường: Năm chẳn (2) -- GKPV 2
XEM TIẾP +

 

Kiệu Thánh Thể 2016 tại Giáo Phận

Lễ Phong Chức Cha Hoàng

Kiệu Tháng Hoa 2016

Phong Trào Cursillo Tĩnh Tâm