CẦU NGUYỆN: Giữa đêm khuya, một căn nhà ở nơi hẻo lánh bỗng ...
XEM TIẾP +
Ý chung: Cầu cho những người già cả, những người bị gạt ra bên lề xã hội,...
XEM TIẾP +
Bài đọc Chúa Nhật: Năm C
Ngày thường: Năm chẳn (2) -- GKPV 2
XEM TIẾP +

 

Kiệu Thánh Thể 2016 tại Giáo Phận

Lễ Phong Chức Cha Hoàng

Kiệu Tháng Hoa 2016

Phong Trào Cursillo Tĩnh Tâm