TẨY GIẢ-TẨY LÒNG: ÔBACE mến, trong bài Phúc Âm hôm nay, thánh Matthêu ...
XEM TIẾP +
Ý chung: Cầu cho những người già cả, những người bị gạt ra bên lề xã hội,...
XEM TIẾP +
Bài đọc Chúa Nhật: Năm C
Ngày thường: Năm chẳn (2) -- GKPV 2
XEM TIẾP +

 

Ministry Fair
2016

Lễ Các Thánh Tử Đạo
Việt Nam 2016

Diễn Nguyện Mân Côi
2016

Picnic Giáo Xứ
2016