Linh Mục Quản Nhiệm

Cha Chánh Xứ

Giuse Nguyễn Thanh Châu

Cha Phó

Tôma Vũ Đức Lưu, CMC

Cha Cố

Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm

Thầy Phó Tế

Đaminh Đặng Văn Nước

12-3-2017 Cầu nguyện Taize 2017
Mùa Chay 2017
Tĩnh Tâm 2017: cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
05-02-2017 Tiệc Cao Niên
28-01-2017: Thánh lễ Tân Niên 2017
28-01-2017: Thánh lễ Tân Niên 2017
21-01-2017: Hội Tết Về Nguồn lần thứ 25: Cỗng Chào
21-01-2017: Hội Tết Về Nguồn lần thứ 25: bàn thờ tổ tiên
21-01-2017: Hội Tết Về Nguồn lần thứ 25: múa lân
21-01-2017: Hội Tết Về Nguồn lần thứ 25: múa rồng
15-01-2017: Chuẩn bị Hội Tết: tập múa lân rồng
  • Mù lòa và mù quáng: Xuyên qua Tin Mừng hôm nay, chúng ta ...
  • Ý Cầu nguyện của Đức Thánh Cha: Xin ơn Hiệp Nhất Kitô Giáo ...
  • Bài đọc Chúa Nhật: Năm A Ngày thường: Năm lẻ (1) -- GKPV 2 Mùa Chay I ...

Sứ Điệp Mùa Chay 2017
Đức Thánh Cha Phanxicô (Vatican)

Mùa Chay Là Con Đường
Của Niềm Hy Vọng (Vatican)

Ăn Chay Đúng Nghĩa
Là Gì?

Ăn chay đúng nghĩa chính là giúp đỡ
người thân cận; ăn chay ... (Vatican)

Ăn Chay Không Nỗi !

Tết dương lịch 2010, tin từ bên nhà
cho hay là ông vừa qua đời ngay...

Virtual Reality Tour of
the Basilica of Saint Peter.

Virtual Reality Tour of
the Sistine Chapel.

  Sinh Hoạt Giáo Xứ

Bản Tin Mục Vụ

Sinh hoạt giáo xứ trong tuần

Phong Trào Cursillo

Giáo phận Orlando

Nhạc Thánh Ca

Soạn cho piano

Bản Đồ Chỉ Dẫn

Đường đến giáo xứ

Taize 2017

Tiệc Cao Niên 2017

Hội Tết Về Nguồn 2017

Ministry Fair 2016