TÂM TÌNH CHA XỨ: Quý ông bà và anh chị em thân mến trong Chúa Kitô....
XEM TIẾP +
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha: XIN ƠN HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO...
XEM TIẾP +
Bài đọc Chúa Nhật: Năm A
Ngày thường: Năm lẻ (1) -- GKPV 1
XEM TIẾP +

 

 

Hội Tết Về Nguồn
2017

Ministry Fair
2016

Lễ Các Thánh Tử Đạo
Việt Nam 2016

 

Diễn Nguyện Mân Côi
2016