Ý Chỉ Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 9 năm 2018
Ý chung: Cầu cho xã hội nhân ái hơn: Xin cho mỗi người biết đóng góp cho thiện ích chung và biết cùng nhau xây dựng một xã hội biết coi trọng quyền con người.

Ý Truyền Giáo: Cầu cho sứ mệnh rao giảng tin mừng của các Kitô hữu: Xin cho các Kitô hữu khi tham dự các bí tích và suy gẫm Kinh Thánh, ngày càng ý thức hơn sứ mệnh truyền giáo của mình.